Tlf. 988 46 58 83    |    Fax 988 46 58 63   |   concello@vilardesantos.com

Apertura prazo solicitude de praza no Punto de Atención á Infancia (PAI) para o curso 2017-18

14/03/2017 - Bandos e Anuncios

PERÍODO DE SOLICITUDE:
desde o día 7 de marzo ata ó 7 de abril do 2017, ambos incluídos.


LUGAR DE SOLICITUDE:
Escola Infantil de Vilar de Santos.

DOCUMENTACIÓN A ACHEGAR:

 1.  Modelo de solicitude oficial
   
 2. Documentación acreditativa da situación familiar:
  - Fotocopia libro de familia
  - Fotocopia do DNI ou do pasaporte dos pais/nais ou titores
  - Certificado de empadroamento dos pais e neno/a e convivencia
   
 3. Documentación acreditativa da situación económica:
  - Fotocopia da última declaración da renda de tódolos membros da unidade familiar ou, no seu defecto, certificado emitido pola Delegación de Facenda que avale a súa non presentación.
   
 4. Documentación acreditativa doutras circunstancias susceptibles de puntuación


  GDR10 - Limia Arnoia
  (C) Vilar de Santos - Aviso Legal
  Tel 988 465 883 Fax 988 465 863 concello@vilardesantos.com
  Programación e Deseño Web:
  Ainet Consulting