Tlf. 988 46 58 83    |    Fax 988 46 58 63   |   concello@vilardesantos.com
Tablon de Anuncios
EXPEDIENTES VIXENTES


BUSCAR NO HISTÓRICO


  Buscar Novas...


Expedientes Vixentes » Servizos

» Concurso público para a selección 4 peóns e un xefe de brigada de prevención e defensa e extinción contra incendios forestais 2017

» Concurso público selección de 1 chofer de tractor con rozadora

Fecha publicación: 12/04/2017   |   Nº de Expediente:

O obxecto das presentes bases é regular a contratación  por este concello dos seguintes
traballadores:

- 1 traballador/a como chofer de tractor con rozadora a 40 horas/semana.

» Concurso público para a selección de 4 prazas de auxiliares de axuda no fogar (SAF)

» concurso público contratación 1 praza de Axente TIC

» Concurso Público para a selección de 1 auxiliar para o servizo de axuda no fogar (SAF) do Concello de Vilar de Santos

» Concurso Público para a selección do persoal para o Punto de Atención á Infancia (PAI) do Concello de Vilar de Santos

Fecha publicación: 20/07/2016   |   Nº de Expediente:

Postos ofertados:

1 Traballador/a  como persoal de atención educativa á infancia (xornada completa)

1 Traballador/a  como persoal de apoio de atención educativa á infancia (xornada completa)

» Concurso público para a selección 4 peóns e un xefe de brigada de prevención e defensa e extinción contra incendios forestais

» Concurso publico para a selección de chofer de tractor con rozadora do Concello de Vilar de Santos

Fecha publicación: 19/04/2016   |   Nº de Expediente:

O obxecto das presentes bases é regular a contratación  por este concello dos seguintes
traballadores:

- 1 traballador/a como chofer de tractor con rozadora a 40 horas/semana.
 

» Concurso público para a selección de 5 prazas de auxiliares de axuda no fogar (SAF)

» Convocatoria de 5 prazas para a Brigada de prevención e defensa contra incendios forestais

Fecha publicación: 30/06/2015   |   Nº de Expediente:

 1. Número de prazas: 5 (Convenio de colaboración coa Conselleria de Medio Rural e do Mar)
  -  4 peóns de brigada de prevención e defensa contra incendios forestais.
  - 1 xefe de brigada de prevención e defensa contra incendios forestais.
   
 2.  Modalidade de contratación: contratación laboral temporal para obra ou servizo determinado.
   
 3. Xomada: Completa
   
 4. Sistema de selección: concurso de méritos
   
 5. Duración do contrato: 3 meses.
   
 6. Prazo e lugar para a presentación de solicitudes: 5 días naturais contados a partir do seguinte ó da publicación deste anuncio no BOP, no Rexistro Xeral do Concello en horario de 9:00 a 14:30 h. (Se o día en que finalice o prazo de presentación de instancias fose sábado ou día inhábil o prazo finalizará o primeiro día habil seguinte).
   
 7. O texto integro das bases de selección está publicado no taboleiro de anuncios do Concello.

» Concurso selección de chófer de tractor desbrozadora do Concello de Vilar de Santos

» Contrato de xestión do servizo de "Albergue Municipal de Vilar de Santos"

» Contrato de xestión do servizo de "Centro de Innovación Agraria de Vilar de Santos"

» Concurso público para a selección de 4 prazas de auxiliares de axuda no fogar a tempo parcial

» Concurso publico para a selección dun traballador social interino do concello de Vilar de Santos

» Concurso Público Selección de 4 peóns e 1 Xefe de Brigada de Prevención e Defensa contra incendios forestais

» Convocatoria para a contratación laboral dun chofer de tractor con rozadora.

Fecha publicación: 13/05/2014   |   Nº de Expediente:

1.- Número de prazas: 1.
2.- Denominación: chofer de tractor con rozadora.
4.- Xornada: 40 horas/semana (luns a venres).
3.- Modalidade de contratación: contratación laboral temporal para obra ou servizo determinado.
4.- Xornada: 40 horas/semana (luns a venres).
5.- Sistema de selección: concurso de méritos.
6.- Duración do contrato: ata o 31/12/2014.
7.- Prazo e lugar de presentación de solicitudes: 5 días naturais contados a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio no BOP, no Rexistro Xeral do Concello, en horario de 9.00h a 14.30h (se o día en que finalice o prazo de presentación das instancias fose sábado ou día inhabil, o prazo finalizará o primeiro día hábil seguinte).
8.- O texto íntegro das bases de selección está publicado no taboleiro de anuncios do concello.
 
 

» Concurso público para a selección de 3 plazas de auxiliar do servizo de axuda no fogar (SAF) do Concello de Vilar de Santos

Fecha publicación: 18/03/2014   |   Nº de Expediente: 2014/01

Convocatoria para a contratación laboral que se indica:
 1. Número de prazas: 3.
 2. Denominación: auxiliar de axuda no fogar.
 3. Modalidade de contratación: contratación laboral temporal para obra ou servizo determinado.
 4. Xornada: 20 horas/semana (luns a domingo, festivos incluídos).
 5. Servizo: Servizos Sociais, Axuda no Fogar do Concello deVilar de Santos.
 6. Sistema de selección: concurso de méritos.
 7. Duración do contrato: ata o 31/12/2014.
 8. Prazo e lugar para a presentación de solicitudes: 5 días naturais contados a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio no BOP, no Rexistro Xeral do concello, en horario de 9.00 a 14.30 h (se o día en que finalice o prazo de presentación de instancias fose sábado ou día inhábil o prazo finalizará o primeirodía hábil seguinte).
 9. O texto íntegro das bases de selección está publicado no taboleiro de anuncios do concello.

Vilar de Santos, 12 de marzo de 2014. O alcalde.

Asdo.: Xoán Xosé Jardón Pedras.

» Concurso publico para a selección de persoal para o Punto de Atención á Infancia (PAI) do Concello de Vilar de Santos

Fecha publicación: 10/09/2013   |   Nº de Expediente:

O obxecto das presentes bases é regular a contratación por este concello dos seguintes traballadores:

 • 1 traballador/a como persoal de atención á infancia no PAI (a xornada completa)
 • 1 traballador/a como persoal de apoio (de atención á infanci PAI (a xornada completa)

Debido a un erro cometido polo servizo de autorización e inspección de centros da Xunta de Galicia, durante a tarde do martes e a mañán de hoxe mércores, estiveron colgadas na páxina unhas bases correxidas que non son as correctas.
Sendo que as correctas son as bases que estiveron colgadas inicialmente e que si contemplan as titulación de pedagoxía e psicopedagoxía para ámbalas dúas prazas, así como as actuais.

» Adxudicación de Licenza de Auto-Turismo (calse B) - Taxi

Fecha publicación: 18/06/2013   |   Nº de Expediente:

» Contrato de Xestión do Servicio de "Cafetería-Conserxería do Centro Social de Vilar de Santos"

(C) Vilar de Santos - Aviso Legal
Tel 988 465 883 Fax 988 465 863 concello@vilardesantos.com
Programación e Deseño Web:
Ainet Consulting